En kulturopplevelse som gir innblikk i den gamle fangsthistorie

Vi ønsker å gi et inntrykk fra hverdagen til menneskene som levde her for flere hundre år siden. Hvordan de skaffet seg mat og inntekter.
Vi tar deg med på en spennende tur gjennom den gamle fangsthistorie. Her vandrer vi gjennom gamle fangstgroper som vitner om stor aktivitet for flere hundre år siden. Du får også oppleve et rekonstruert fangstanlegg, der du får se hvordan fangstgropene kunne se ut når de var i bruk.
Vi serverer deg gjerne tradisjonsmat fra Rendalen i forbindelse med en tur med kulturhistorie. Vi vil spesielt anbefale mat tilberedt i kokegrop.

Fangstgrop

Vi har bygget 5 forskjellige kopier av hvordan fangstgroper kunne se ut da de var i bruk for flere hundre år siden. Her sees ei elggrop av Mugga-typen.

Fangstgrav

Ulvestuer var trolig den viktigste måten å fange ulv på i tidligere tider i Norden. Dette er den største typen av fangstgravene.