Rendalen er et eldorado for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv!

Rendalen ligger i Østerdalen og er sørnorges største kommune, og har store arealer som er tilgjengelig for jakt – på mange forskjellige viltarter. Det blir drevet aktiv viltpleie med jakt på flere småpredatorer. Dette har gitt gode resultater og muligheter for ei vellykket småviltjakt.

reinsbukk1

Fine jaktopplevelser!

Rendalsreinen er en privateid reinstamme, og ble satt ut i Rendalsfjellet av grunneiere i Rendalen i 1921, etter at den opprinnelige villreinen var utryddet.
Reinsjakt i Rendalen er svært ettertraktet.
Et lett tilgjengelig terreng som er svært lett og ferdes i, gir fine jaktopplevelser og høy fellingsprosent.