• Gårdstunet

  • Servering i Langfjøset

  • Barfrøstua

  • Setertunet

  • Buloftet

  • Seterstua

Norsk Kulturarv

Romenstad Hytte -og Gardsferie er tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke. Kvalitetsmerket viser veg til eineståande produkt rotfesta i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket blir tildelt etter ei streng vurdering som legg vekt på produktet sin kulturhistorsike verdi, korleis denne er teken vare på, og korleis produktet er gjort tilgjengeleg for publikum.

Et sted for ro og gode opplevelser, med nærhet til de grunnleggende verdier. Der familien kan samles om de enkle ting, og enkeltmenneske kan finne roen blant gamle tømmervegger og vakker, brukervennlig natur.